Οπτικοακουστική Βιομηχανία στην Κύπρο

Οπτικοακουστική Βιομηχανία στην Κύπρο Ενημερωτικό, Ιούνιος 2021 Κύπρος…ο απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει καταρτίσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σχέδιο με στόχο την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών για επενδύσεις οπτικοακουστικού προϊόντος.  Τόσο τα οικονομικά οφέλη – όπως η παροχή συνδυασμού χορηγιών και φορολογικών κινήτρων – όσο και οι ομορφιές του νησιού δεν θα μπορούσαν […]

Continue Reading

Film Industry in Cyprus

Film Industry in Cyprus Newsletter, June 2021 Cyprus constitutes the absolute film destination! The country has introduced a film industry program which includes a package of financial incentives to international producers and film studios to use the beautiful island of Cyprus for their production.  The financial incentives mean a lot for production companies, but the […]

Continue Reading

Cyprus and Investment Funds

Cyprus and Investment Funds Newsletter, June 2021 An attractive Investment Hub  The Cyprus Fund sector is one of the most dynamic sectors of the local economy with Cyprus progressively building its status as an ideal choice for the establishment and management of Investment Funds. The local legislative framework includes provisions for different types of Investment […]

Continue Reading

Κύπρος και Επενδυτικά Ταμεία

Κύπρος και Επενδυτικά Ταμεία Ενημερωτικό, Μάιος 2021 Ένας ελκυστικός προορισμός Εκ των ων ουκ άνευ η ελκυστικότητα της Κύπρου ως προορισμός για Επενδυτικά Ταμεία και ιδιαίτερα για Ελλαδίτες, αφού πέραν των γενικών πλεονεκτημάτων που περιγράφονται πιο κάτω, δύνανται, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Κύπρου Ελλάδος, να λαμβάνουν μερίσματα από Κυπριακή εταιρεία χωρίς […]

Continue Reading

Investing in Czech Property through Cyprus

The below article describes a simple structure for reducing tax liabilities on gains from the disposal of Czech based property investments. The Structure A simple holding structure involving a Cyprus Holding Company (CHC) and a Czech Subsidiary Company (CSC), through which an international investor (the CHC’s shareholder) can acquire exposure to a Czech-based property investment. Capitalization […]

Continue Reading

Cyprus Company for Greek Investors

  Through proper structuring and by efficiently utilizing the benefits of the Cyprus Tax system[1], the use of a Cyprus Company can significantly improve the profit margin of entities operating in or through Greece. Specific types of businesses can especially benefit by employing a Cyprus Company: Service Companies: There is a wide range of services […]

Continue Reading