Φορολογική Μεταρύθμιση – Μη Κάτοικος (Non – Domicile)

Στις 9 Ιουλίου 2015, η Κυπριακή Βουλή ενέκρινε μια σειρά από φορολογικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με μια από αυτές τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και ειδικότερα με αυτή που αφορά την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (ΕΑΕ) και την εισαγωγή του θεσμού […]

Continue Reading