Τροπολογία για μείωση του φόρου μερίσματος (Ελλάδα)

Προ ολίγων ημερών και συγκεκριμένα στις 05.03.2019 κατατέθηκε προτεινόμενη τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.». Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις της τροπολογίας (επισυνάπτεται), μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο […]

Continue Reading