Εκμετάλλευση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας Κυπριακή Εταιρεία – Η λανθασμένη αντίληψη αλλά και τα διάφορα οφέλη

Η λανθασμένη αντίληψη Όπως ήδη έχουμε προϊδεάσει με τον τίτλο,  επικρατεί λανθασμένα η άποψη ότι Ελλαδίτες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα μπορούν να απαλλαγούν από την υπέρογκη φορολογία ακινήτων χρησιμοποιώντας εταιρικό σχήμα που περιλαμβάνει Κυπριακή Εταιρεία. Και εξηγούμαστε. Στη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αναφέρεται ρητά στο άρθρο 5 πως “1. Εισόδημα εξ ακινήτου […]

Continue Reading