Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου – Φορολόγηση Μερισμάτων από Κυπριακή Εταιρεία

Με πρόσφατη της εγκύκλιο (η οποία παρατίθεται αυτούσια στο τέλος του παρόντος), η Ελληνική Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας επιχειρεί να αποσαφηνίσει τις πρόνοιες της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου που αφορούν τη φορολόγηση μερισμάτων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όταν πληρώνεται τακτικό μέρισμα από εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε μέτοχο […]

Continue Reading