Προώθηση Εταρειών Τεχνολογίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ενημερωτικό, Οκτώβριος 2021

Κύπρος - Προώθηση Εταιρειών Τεχνολογίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες για προώθηση και δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη λειτουργία και ανάπτυξη τόσο εταιρειών τεχνολογίας και πληροφορικής, όσο και νεοφυών επιχειρήσεων, έχει αναθέσει στα  αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία, τον σχεδιασμό προγράμματος που στόχο θα έχει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού, μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, τη λειτουργία ψηφιακής βιομηχανίας, αλλά και την παροχή διαφόρων κινήτρων για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα και στις μεταναστευτικές πολιτικές της Κύπρου, κίνητρα τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα, σχετικά μέτρα που θα προωθούν την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων της κυπριακής βιομηχανίας και κοινωνίας, καθώς και ανάλογα εργαλεία για ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το πολυπολιτισμικό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την μοναδική στρατηγική γεωγραφική θέση της Κύπρου, είναι μερικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως για τη δημιουργία ενός νεοσύστατου μοντέλου οικονομίας, το οποίο θα βασίζεται στη επιστήμη, στην τεχνολογία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.


Το κείμενο έχει ετοιμαστεί και επιμεληθεί από τη σύμβουλο Προώθησης και Ανάπτυξης της εταιρείας μας, κα. Πηνελόπη Βασιλείου.