Οπτικοακουστική Βιομηχανία στην Κύπρο

Οπτικοακουστική Βιομηχανία στην Κύπρο

Ενημερωτικό, Ιούνιος 2021

Κύπρος…ο απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός

Film Industry - Cyprus - Tax Benefits

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει καταρτίσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σχέδιο με στόχο την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών για επενδύσεις οπτικοακουστικού προϊόντος.  Τόσο τα οικονομικά οφέλη – όπως η παροχή συνδυασμού χορηγιών και φορολογικών κινήτρων – όσο και οι ομορφιές του νησιού δεν θα μπορούσαν παρά να αποτελούν ιδανική επιλογή για παραγωγούς και σκηνοθέτες.

Η Κύπρος με μια ματιά…


Film Industry - Cyprus - Tax Benefits

Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης και αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου.  Η θέση της, ως σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, την καθιστά επίκεντρο των πιο πολυσύχναστων αεροπορικών και θαλάσσιων διαδρομών, γεγονός που της δίνει την δυνατότητα να έχει άμεση επαφή με πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς.  Με μία πλούσια ιστορία που ξεκινά από την Λίθινη Εποχή και ξεπερνά τις 10,000 χρόνια, η Κύπρος συνθέτει σήμερα ένα σύγχρονο και ακμάζον κράτος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), που καταφέρνει να συνδυάζει αρμονικά επιρροές από διαφορετικούς πολιτισμούς.  Η Κύπρος στο παρελθόν αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς κατακτητές όπως Πέρσες, Φράγκοι, Ενετοί, Οθωμανοί και Άγγλοι που κατέκτησαν τα εδάφη της, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης.  Κάθε κατακτητής φεύγοντας άφησε το δικό του στίγμα, δημιουργώντας έτσι ένα μωσαϊκό διαφορετικών πολιτισμών και κάνοντας το νησί μοναδικό για όποιον θελήσει να το ανακαλύψει.

Οικονομικά Κίνητρα

 

Film Industry - Cyprus - Tax Benefits

Πέρα από τη φυσική ομορφιά του νησιού, η Κύπρος αποτελεί ελκυστική επιλογή αφού προσφέρει πολλά οικονομικά κίνητρα για κάθε παραγωγό που επιζητά ένα κινηματογραφικό προορισμό που μπορεί να τα συνδυάσει όλα.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες παραγωγής που επιλέγουν να κινηματογραφήσουν στην Κύπρο, θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ επιστροφής χρημάτων (cash rebate) και φορολογικής πίστωσης (tax credit), ενώ συγχρόνως θα μπορούν να επωφεληθούν από τη φορολογική έκπτωση για επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό, όπως επίσης και της επιστροφής ΦΠΑ επί των επιλέξιμων δαπανών.

Επιπρόσθετα, και σε συνάρτηση με τα παραπάνω φορολογικά κίνητρα – τόσο σε νομικά όσο και σε φυσικά πρόσωπα – το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου παρέχει σημαντικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές από την φορολογία εισοδήματος που προέρχεται από την χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ συνδυάζει την προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας που παρέχει η Ε.Ε. με το διεθνές καθεστώς προστασίας και κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων, μέσω των σημαντικών συνθηκών και πρωτοκόλλων που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

α. Επιστροφή Χρημάτων

β. Φορολογική Πίστωση

γ. Φορολογική Έκπτωση για επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό

δ. Επιστροφή ΦΠΑ επί των επιλέξιμων δαπανών

α.  Επιστροφή Χρημάτων (Cash Rebate)

 • Επιστροφή χρημάτων μέχρι το 35% των επιλέξιμων δαπανών που γίνονται στην Κύπρο, με το τελικό ποσό της ενίσχυσης να εξαρτάται από την επίδοση της παραγωγής στο «πολιτιστικό τεστ» (αυτό το τεστ συμπεριλαμβάνει κάποια ενδεικτικά κριτήρια όπως τη συμμετοχή ντόπιων ηθοποιών, την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων της Κυπριακής κουλτούρας στην παραγωγή κ.α.).
 • Η ενίσχυση θα δίνεται με την ολοκλήρωση της λήψης των σκηνών (μαγνητοσκόπηση), και αφού γίνει λογιστικός έλεγχος.
 • Το μέγιστο ποσό που μπορεί να δοθεί ως ενίσχυση σε κάθε παραγωγή είναι €650,000 σε 12 συνεχόμενους μήνες, ενώ το ετήσιο διαθέσιμο ποσό δε θα υπερβαίνει τα €1,500,000 ανά έτος.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εταιρείες που διεκδικούν επιστροφή χρημάτων δεν μπορούν να διεκδικήσουν ταυτόχρονα και απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος.

β.  Φορολογική Πίστωση (Tax Credit)

 • Στην περίπτωση επιλογής της φορολογικής πίστωσης, θα παραχωρείται μείωση του εταιρικού φόρου στο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση παραγωγής, και αυτό αποτελεί εναλλακτική επιλογή σε σχέση με την επιστροφή χρημάτων.  Ισχύουν, όμως, και εδώ τα ίδια κριτήρια που ισχύουν στην περίπτωση της επιστροφή χρημάτων (πλην του ορίου των €650,000).
 • Το άθροισμα της φορολογικής πίστωσης, έναντι του φορολογητέου εισοδήματος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος των αιτούντων για το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η παραγωγή.
 • Η φορολογική πίστωση, στον βαθμό που δε θα χορηγηθεί λόγω του πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού, μπορεί να μεταφερθεί και να δοθεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, η οποία και πάλι θα υπόκειται στον πιο πάνω ποσοστιαίο περιορισμό.

γ.  Φορολογική Έκπτωση για επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό

 • Κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Κύπρο και επενδύει στην κινηματογραφική υποδομή και σε τεχνολογικό εξοπλισμό, θα δικαιούται να αφαιρεί το ποσό της επένδυσης αυτής από το φορολογητέο του εισόδημα.
 • Η ενίσχυση δεν δύναται να ξεπερνά το 20% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, και το 10% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.
 • Η επένδυση στην περίπτωση εξοπλισμού θα πρέπει να παραμείνει στην επικράτεια της Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.  

δ.  Επιστροφή ΦΠΑ επί των επιλέξιμων δαπανών

 • Οι συντελεστές του ΦΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι 19%, 9% και 5% σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, και 19% και 5%, σε όλες τις φορολογητέες εισαγωγές.
 • Οι επιστροφές από τον ΦΠΑ γίνονται εντός έξι μηνών για άτομα που πραγματοποιούν τις οπτικοακουστικές τους παραγωγές στην Κύπρο από το τέλος της τελευταίας προθεσμίας υποβολής της δήλωσης του ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη περίοδο ΦΠΑ κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν τα έξοδα ή από την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώθηκε η αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ.

Επιλέξιμες Οπτικοακουστικές Κατηγορίες για το σχέδιο:

Α. Ταινίες μεγάλου μήκους (συμπεριλαμβανομένου και των κινουμένων σχεδίων)

Β.  Τηλεταινίες ή τηλεοπτικές σειρές ή μίνι-σειρές

 • Τηλεταινίες
 • Τηλεοπτικές σειρές ή μίνι-σειρές 
 • Ντοκιμαντέρ
 • Digital or analogue animation
 • Transmedia and Cross media productions
 • Εκπομπές «Ριάλιτι» που άμεσα ή έμμεσα προωθούν την Κύπρο και τον πολιτισμό της

Film Industry - Cyprus - Tax Benefits

Φύση και Τοπίο

Η Κύπρος, ένα μοναδικό, φυσικό, κινηματογραφικό πλάνο από μόνη της…

Το μεσογειακό τοπίο σε συνδυασμό με το ευνοϊκό της κλίμα, καθιστούν την Κύπρο μοναδικό κινηματογραφικό προορισμό.  Το νησί διαθέτει καθαρά μεσογειακά χαρακτηριστικά με μία απίστευτη φυσική ομορφιά, τόσο της θάλασσας όσο και των βουνών της.  Οι ακτές της θυμίζουν παραδοσιακά ελληνικά νησιά, ενώ συγχρόνως, τα πεύκα και τα κέδρα στις πιο ορεινές περιοχές, σε συνδυασμό με τα μικρά γραφικά της χωριά, δίνουν την αίσθηση ενός ιταλικού τοπίου.  Οι καταγάλανες θάλασσες, οι αμμώδεις παραλίες, τα μαγευτικά δάση και βουνά, τα γραφικά χωριουδάκια, και παράλληλα, οι σύγχρονες πόλεις, είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν το κυπριακό τοπίο, συνδυάζοντάς με τον πιο αυθεντικό τρόπο την ομορφιά της φύσης και το αστικό τοπίο. 

Film Industry - Cyprus - Tax Benefits

Από τις ζεστές ακτές μέχρι την παρθένα και δροσερή όαση της οροσειράς του Τροόδους, μπορεί κανείς να ανακαλύψει την πράσινη πλευρά του νησιού.  Δάση που είναι γεμάτα με τοπικά βότανα και ενδημικά φυτά – όπως η κυπριακή ορχιδέα, η τουλίπα και ο κρόκος – ξεφυτρώνουν ανάμεσα σε καταρράκτες και μονοπάτια, ενώ συγχρόνως οι εξωτικές και σπάνιες μορφές άγριας ζωής δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο.  Η Κύπρος αποτελεί επίσης ιδανική επιλογή και για τους λάτρεις των πουλιών.  Κάθε χρόνο, σμήνη φλαμίνγκο επισκέπτονται τις αλυκές του νησιού, ενώ πολλά άλλα αξιοσημείωτα είδη πουλιών είτε περνούν είτε μένουν και φωλιάζουν.  Το καλοκαίρι οι πράσινες χελώνες και οι χελώνες καρέτα-καρέτα αναπαράγονται στις αμμώδεις παραλίες, ενώ πολύ συχνά μεσογειακές φώκιες και δελφίνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα ήρεμα και κρυστάλλινα νερά του νησιού.

Film Industry - Cyprus - Tax Benefits

Το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό τοπίο, ενισχυμένο με μία πολυσύνθετη αρχιτεκτονική, αντικατοπτρίζεται στις εκατοντάδες αρχαιολογικούς χώρους που είναι διάσπαρτοι σε κάθε γωνιά του νησιού, και αντιπροσωπεύουν τις διάφορες ιστορικές περιόδους κατά την εξέλιξη του νησιού.  Το νησί δεν είναι παρά ένα υπαίθριο μουσείο με προϊστορικούς οικισμούς, κλασικούς ελληνικούς ναούς, ρωμαϊκά θέατρα και βίλες, βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια, μεσαιωνικά και ρωμαϊκά κάστρα, καθεδρικούς ναούς γοτθικού ρυθμού, ενετικά οχυρώματα, μουσουλμανικά τζαμιά και κτίρια βασισμένα στο βρετανικό αποικιακό τύπο. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η UNESCO αποφάσισε να συμπεριλάβει μια σειρά από αξιοθέατα της Κύπρου, στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, την ίδια στιγμή που τόσο τα έθιμα και οι παραδόσεις όσο και ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των κατοίκων του νησιού καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, διατηρούνται ακόμα έντονα στα αγροτικά χωριά του νησιού μέχρι και σήμερα.

Ευλογημένη με την ομορφιά του μεσογειακού κλίματος, με τον ήλιο να λάμπει ολόχρονα, η Κύπρος έχει ένα από τα καλύτερα κλίματα παγκοσμίως με ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά των εναλλαγών των τεσσάρων εποχών.

Τέλος, η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί με πολύ κοντινές αποστάσεις μεταξύ τόσο από τη μία πόλη στην άλλη, όσο και από τη θάλασσα στο βουνό (40 λεπτά με το αυτοκίνητο), ενώ καμία πόλη δεν απέχει περισσότερο από 100 χλμ. από οποιοδήποτε από τα δύο διεθνή αεροδρόμια.

Κοσμοπολίτικη και πολιτιστικά πλούσια, η Κύπρος διαθέτει μια ποικιλία επιλογών τρόπου ζωής σε ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον, προσφέροντας τον απόλυτο συνδυασμό μεταξύ δουλειάς και αναψυχής. 

Film Industry - Cyprus - Tax Benefits

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα για οπτικοακουστικές παραγωγές είναι πολλά.  Η Κύπρος προκαλεί και προσκαλεί κάθε σκηνοθέτη και παραγωγό να αξιοποιήσει την γραφικότητα και τα φυσικά της σκηνικά, επωφελούμενοι ταυτόχρονα και από τα γενναιόδωρα οικονομικά κίνητρα.

 

Το κείμενο έχει ετοιμαστεί και επιμεληθεί από τη σύμβουλο Προώθησης και Ανάπτυξης της εταιρείας μας, κα. Πηνελόπη Βασιλείου.
Απαλλαγή Ευθύνης
Το παρόν δεν αποτελεί φορολογική συμβουλή ή προτροπή για να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες.  Για φορολογικές συμβουλές που άπτονται του Ελληνικού ή του Κυπριακού φορολογικού συστήματος παρακαλούμε απευθυνθείτε σε Επαγγελματία Σύμβουλο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.