Τροπολογία για μείωση του φόρου μερίσματος (Ελλάδα)

Προ ολίγων ημερών και συγκεκριμένα στις 05.03.2019 κατατέθηκε προτεινόμενη τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.». Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις της τροπολογίας (επισυνάπτεται), μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες από 15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα.

Πιθανή έγκριση της τροπολογίας αυτής θα έχει ιδιαίτερα οφέλη για Ελλαδίτες μετόχους Κυπριακής εταιρείας αφού χρησιμοποιώντας τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου Ελλάδας, και συγκεκριμένα το Άρθρο 21, θα δύνανται να λαμβάνουν μερίσματα από την Κυπριακή εταιρεία χωρίς καμιά φορολογική επιβάρυνση.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την σχετική τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ.pdf